Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Công trình Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cấp tỉnh

Ngày đăng: 15/09, 00:00

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Công trình Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cấp tỉnh.
File đính kèm 

 

File đính kèm

    249.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công