Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Dự án Bảo tổn và phát huy giá trị điểm di tích lịch sử Nền nhà, Hồ nước và Kho tiền ông Nhạc.

Ngày đăng: 18/08, 00:00

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Dự án Bảo tổn và phát huy giá trị điểm di tích lịch sử Nền nhà, Hồ nước và Kho tiền ông Nhạc.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    231qd.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công