Quyết định PDKQLCNT cung cấp vật phẩm và dịch vụ tuyên truyền, tổ chức giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2020

Ngày đăng: 28/08, 00:00

Quyết định PDKQLCNT cung cấp vật phẩm và dịch vụ tuyên truyền, tổ chức giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2020.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    223qd.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công