Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn sử thi Bahnar.

Ngày đăng: 13/04, 00:00

Quyết định số 74/QĐ-SVHTTDL ngày 13/4/2020 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn sử thi Bahnar.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    74qd.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công