Quyết định phê duyệt nhà thầu in tờ rơi tuyên truyền công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình

Ngày đăng: 25/03, 00:00

Quyết định số 63/QĐ-SVHTTDL ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhà thầu in tờ rơi tuyên truyền công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2020.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    63qd.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công