Quyêt định phê duyệt kinh phí tổ chức sưu tầm, triễn lãm ảnh, tư liệu về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Bình

Ngày đăng: 09/06, 00:00

Quyêt định phê duyệt kinh phí tổ chức sưu tầm, triễn lãm ảnh, tư liệu về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Bình (Đẳng), Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai

 

File đính kèm

    112qd.signed.signed.pdf
    112PL.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công