Quyết định phê duyệt kinh phí phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc lần thứ 32 năm 2020

Ngày đăng: 27/05, 00:00

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán kinh phí phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 32 năm 2020 tại tỉnh Gia Lai

 

File đính kèm

    93qd.signed.pdf
    qd93.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công