Báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 -2025

Ngày đăng: 08/04, 00:00

Báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 -2025

 

File đính kèm

    166bc.signed.signed-đã gộp.pdf
    543-đã gộp.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công