Quyết định về viẹc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tuyên truyền văn hoá giao thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng: 08/05, 00:00

Quyết định về viẹc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tuyên truyền văn hoá giao thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Quyết định số 84/QĐ-SVHTTDL ngày 08/5/2020 

 

File đính kèm

    84qd.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công