Quyết định Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tuyên truyền văn hoá giao thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 07/05, 00:00

Quyết định Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tuyên truyền văn hoá giao thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Quyết định số 82/QĐ-SVHTTDL ngày 06/5/2020 

 

File đính kèm

    82qd.pdf
    82qdpl.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công