Danh mục các dự án quy hoạch năm 2016 và danh mục các dự án quy hoạch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 15/06, 00:00

Quyết định số: 642/QĐ-UBND

​Đính kèm văn bản tại đây:

UBND tỉnh

 

File đính kèm

    19_499_636808235594995160lo.png
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công