Thông báo > Tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà n

Tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước

01/09/2017
Theo Quyết định số 03/2011/Q Đ-UBND v/v ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai.
Quy chế này được áp dụng đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các cá nhân, đơn vị liên quan tham gia khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh Gia Lai phục vụ mục đích công tác và giao dịch hành chính.
Hệ thống thư điện tử của tỉnh Gia Lai có tên miền hoạt động là http://mail.gialai.gov.vn, là thành phần trong các hệ thống thông tin được sử dụng nhằm mục đích cung cấp phương tiện trao đổi thông tin chính thức cho CBCCVC và các cơ quan, đơn vị nhà nước của tỉnh. Hệ thống thư điện tử được thiết lạp và vận hành trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật tin học của tỉnh, cho phép các tài khoản thư điện tử thuộc hệ thống có thể gửi, nhận thư trong nội bộ và với các địa chỉ thư điện tử khác trên mạng internet.
Các văn bản được gửi qua hệ thống thư điện tử là: Thông báo; Lịch công tác;  Văn bản trao đổi phục vụ công việc giữa các cơ quan; tài liệu phục vụ hội họp (trừa các cuộc họp về ăn ninh quốc phòng, trật tự xã hội, các cuộc họp khác theo quy định về bảo mật thông tin); văn bản gửi đến cơ quan để biết, báo cáo. Khuyến khích tận dụng hệ thống thư điện tử gửi, nhận các loại văn bản như: Thư mời, Giấy mời, Giấy triệu tập; Công văn; những văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo; Báo cáo các cấp và các văn bản khác.
Hệ thống thư điện tử được cài đặt, vận hành dựa trên hạ tầng kỹ thuật CNTT của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh quản lý và được kết nối vào mạng internet. Hệ thống thư điện tử được đảm bảo hoạt động thường xuyên liên tục, các thông tin tài khoản và hộp thư điện tử được lưu trữ và quản lý tập trung tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Toàn văn Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Gia Lai xem tại đây

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png