Thông báo > Công văn gọi, viết đúng tến Ban Quản lý Khu kinh tế

Công văn gọi, viết đúng tến Ban Quản lý Khu kinh tế

24/02/2017
Công văn gọi, viết đúng tến Ban Quản lý Khu kinh tế
 Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa, Khu kinh tế
   cửa khẩu Lệ Thanh
 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 13/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Gia Lai (được thành lập theo Quyết định số 303/2005/QĐ-TTg ngày 22/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ) và Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu đường 19 (được thành lập theo Quyết định số 22/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai).
Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt đông đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, thời gian qua, trong quá trình trao đổi thông tin, liên hệ công tác vẫn còn cơ quan, đơn vị  gọi, viết chưa đúng tên Ban Quản lý Khu kinh tế như Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý các Khu công nghiệp…..
Do đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh gọi, viết hoa và thường đúng tên Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai theo đúng Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 13/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
 Kính mong các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. Công văn số 48/BQLKKT-VP

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png