TIN TỨC > Tin hoạt động > Tình hình thu hút đầu tư năm 2019 (1)

Tình hình thu hút đầu tư năm 2019

10/10/2019

Thông báo: Tình hình thu hút đầu tư năm 2019


TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ  NĂM 2019
 
I.  Khu công nghiệp Trà Đa
1. Đến tháng 10 năm 2019, đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 03 dự án với tổng vốn đăng ký là 140,5 tỷ đồng, trong đó:
1.1. Dự án “Nhà máy nhôm kính cường lực Phúc Thịnh Hoàng” của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phúc Thịnh Hoàng (Quyết định chủ trương đầu tư số 127/QĐ-BQLKKT ngày 21/6/2019)
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: Gia công kính cường lực, gia công nhôm.
+ Quy mô dự án:
- Công suất gia công kính:  2.000 tấn/năm;
- Công suất gia công nhôm:   300 tấn/năm.
+ Địa điểm thực hiện dự án: Lô D1-1, Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
+ Diện tích mặt đất sử dụng:  15.000 m2.
+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 36.700.400.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm triệu, bốn trăm nghìn đồng)
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Khởi công xây dựng: Tháng 9 năm 2019;
- Hoàn thành và đi vào hoạt động: Tháng 4 năm 2020.
 
1.2.  Dự án “Xây dựng xưởng sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học từ bã thải nhà máy chiết ép, chế biến dầu sinh học từ hạt Jatropha và các hạt dầu khác” của Công ty TNHH MTV Sinh học Minh Hoàng Gia Lai (Quyết định chủ trương đầu tư số 146/QĐ-BQLKKT ngày 09/7/2019)
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và thuốc trừ sâu sinh học.
+ Quy mô dự án:
- Thuốc trừ sâu sinh học Jabosa:       700 tấn/năm;
- Phân bón lá MHX SH01:   5.000 tấn/năm;
- Phân bón hữu cơ vi sinh MHX SH02 15.000 tấn/năm
+ Địa điểm thực hiện dự án: Lô C1-2, Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
+ Diện tích mặt đất sử dụng:  10.000 m2.
+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 83.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ đồng)
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Hoàn thành thủ tục pháp lý: Quý III năm 2019;
- Xây dựng nhà xưởng, lắp ráp thiết bị máy móc đồng thời hoàn tất thủ tục về điều kiện sản xuất kinh doanh  Quý IV năm 2019 đến   cuối quý II năm 2020
- Đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh: Quý III năm 2020.
 
1.3. Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất Giấy” của Công ty TNHH Tân Gia Băng (Quyết định chủ trương đầu tư số 184/QĐ-BQLKKT ngày 21/8/2019)
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: sản xuất giấy kraft và các loại giấy khác cung cấp thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
+ Quy mô dự án:
    Công suất sản xuất giấy:  10.000 tấn sản phẩm/năm;
+ Địa điểm thực hiện dự án: Lô B4, Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
    + Diện tích mặt đất sử dụng:  13.324,23 m2.
+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 20.800.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, tám trăm triệu đồng);
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Chuẩn bị đầu tư: Quý II năm 2019;
- Thời gian xây dựng: Quý I năm 2020;
- Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: Quý IV năm 2020.
 
2. Quyết định chấm dứt hoạt động 01 dự án đầu tư với vốn đầu tư 58,9 tỷ đồng, cụ thể:
Dự án Xây dựng khu sản xuất cơ khí và chế biến các sản phẩm cơ khí phụ vụ nông lâm nghiệp Trang Đức của Công ty TNHH MTV Trang Đức (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4768170468 cấp  ngày 1/12/2017)
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: Sản xuất các sản phẩm từ kim loại, gia công cơ khí.
  + Quy mô dự án:
- Sản xuất sản phẩm từ kim loại:  500 tấn/năm;
- Sản xuất kết cấu thép: 900 tấn/năm;
- Sản xuất sản phẩm cơ khí nông nghiệp: 300 tấn/năm;
- Sản xuất sản phẩm cơ khí lâm nghiệp: 100 tấn/năm.
 + Địa điểm thực hiện dự án: Lô B7, Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
   + Diện tích mặt đất sử dụng:  28.600m2.
  + Tổng vốn đầu tư của dự án: 58.971.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu đồng
  + Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  + Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
  - Chuẩn bị đầu tư: Tháng 12/2017 đến tháng 01/2018;
  - Xây dựng và lắp đặt thiết bị, máy móc: Tháng 02/2018 đến tháng 02/2019;
  - Đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh: Tháng 3 năm 2019.
 
II. Khu công nghiệp Nam Pleiku
Dự án đầu tư Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku – tỉnh Gia Lai” của Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Sê (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2685324483 cấp ngày 19/9/2019)
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
+ Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng mới toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt (trừ nhà ở công nhân) với tổng diện tích mặt đất sử dụng là 191,55 ha (Một trăm chín mươi mốt phẩy năm mươi lăm héc ta)
+ Địa điểm thực hiện dự án: xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê và xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
   + Tổng vốn đầu tư của dự án:                            517.553.532.000 đồng
(Năm trăm mười bảy tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn đồng)
+ Thời hạn thực hiện dự án: đến ngày 03/9/2069 (50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ).
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Giai đoạn 1:
+ Từ tháng 10/2020 – tháng 10/2022:   Đầu tư xây dựng 124,46 ha (vừa đầu tư xây dựng, vừa tiến hành khai thác kinh doanh).  
- Giai đoạn 2:
+ Từ tháng 01/2023 – tháng 10/2024: Đầu tư xây dựng 67,09 ha;
+ Tháng 11/2024:                                   Kết thúc đầu tư xây dựng và đưa toàn
dự án vào khai thác kinh doanh.
 
III.  Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
1. Đến tháng 10 năm 2019, đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 06 dự án với tổng vốn đăng ký là 20,9 tỷ đồng, trong đó:
1.1. Dự án “Văn phòng kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách” của Công ty TNHH MTV Hai Nhị Đức Cơ (Quyết định chủ trương đầu tư số 15/QĐ-BQLKKT ngày 30/01/2019)
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: Xây dựng văn phòng kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, trung chuyển hàng hóa tại Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
+ Quy mô dự án:
Doanh thu vận tải hành khách:                  Khoảng 3.000.000.000 đồng/năm;
Doanh thu vận chuyển hàng hóa:     Khoảng    240.000.000 đồng/năm;
+ Địa điểm thực hiện dự án: Lô 50 - 8 Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Diện tích mặt đất sử dụng: 500 m2.
+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 3.100.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm triệu đồng).
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Khởi công xây dựng:                       Quý III năm 2019;
- Hoàn thành đi vào hoạt động:                  Quý I năm 2020.
1.2.  Dự án “Khu kinh doanh hàng nông lâm sản” của Công ty TNHH MTV Hoàn Hảo Gia Lai (Quyết định chủ trương đầu tư số 20/QĐ-BQLKKT ngày 27/02/2019)
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: Xây dựng khu kinh doanh hàng nông lâm sản tại Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
+ Quy mô dự án:
Mua bán nông lâm sản: 2.500 - 3.500 tấn/năm;
+ Địa điểm thực hiện dự án: Lô 51 - 8 Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Diện tích mặt đất sử dụng: 500 m2.
+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.127.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu đồng).
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Khởi công xây dựng:                       Quý II năm 2019;
- Hoàn thành đi vào hoạt động:                  Quý IV năm 2019.
1.3. Dự án đầu tư “Văn phòng làm việc và kinh doanh nông sản” của Công ty TNHH Bảo Sơn Lệ Thanh (Quyết định chủ trương đầu tư số 125/QĐ-BQLKKT ngày 17/6/2019)
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: Xây dựng văn phòng làm việc kết hợp mua bán hàng nông sản tại Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
+ Quy mô dự án: Quy mô mua bán nông sản: Khoản 6.000 tấn/năm, tương đương doanh thu khoản 3.000.000.000 đồng/năm.
+ Địa điểm thực hiện dự án: Lô 53 - 8 Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Diện tích mặt đất sử dụng: 486,3 m2.
+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.900.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm triệu đồng);
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Khởi công xây dựng:                       Quý III năm 2019;
- Hoàn thành đi vào hoạt động:                  Quý II năm 2020.
1.4. Dự án đầu tư “Khu mua bán nông lâm sản, du lịch, nhà hành và dịch thuật” của Công ty TNHH MTV Dịch thuật Du lịch Thương mại Hữu Nghị Việt Nam Campuchia (Quyết định chủ trương đầu tư số 132/QĐ-BQLKKT ngày 26/6/2019)
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: Xây dựng khu mua bán hàng nông lâm sản (mì, đậu nành, gỗ thành phẩm nhập từ Campuchia), văn phòng dịch thuật (Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam), văn phòng dịch vụ du lịch và xây dựng nhà hàng phục vụ ăn uống tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
+ Quy mô dự án:
- Quy mô mua bán nông lâm sản: Mua bán hàng nông sản (mì, đậu nành) khoảng 1.500 tấn/năm và các mặt hàng lâm sản (gỗ thành phẩm), tương đương doanh thu khoảng 3.500.000.000 đồng/năm;
- Quy mô dịch vụ du lịch: Phục vụ khoảng 250 - 300 lượt khách/năm, tương đương doanh thu khoảng 400.000.000 đồng/năm;
- Quy mô dịch vụ nhà hàng: Phục vụ khoảng 700 - 1.000 lượt khách/năm, tương đương doanh thu khoảng 300.000.000 đồng/năm;
- Quy mô dịch vụ dịch thuật: Dịch khoảng 2.500 - 5.000 bản/năm, tương đương doanh thu khoảng 250.000.000 đồng/năm.
+ Địa điểm thực hiện dự án: Lô 56, 57, 58 - 8 Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Diện tích mặt đất sử dụng: 1.218 m2.
+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 3.800.000.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm triệu đồng);
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Khởi công xây dựng:                       Quý III năm 2019;
- Hoàn thành đi vào hoạt động:                  Quý II năm 2020.
1.5. Dự án đầu tư “Khu mua bán hàng nội thất” của Công ty TNHH Tâm Nhi Gia Lai (Quyết định chủ trương đầu tư số 168/QĐ-BQLKKT ngày 18/7/2019)
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: Xây dựng khu mua bán hàng nội thất tại Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
+ Quy mô dự án: Quy mô mua bán hàng nội thất: Khoản 200 sản phẩm/năm, tương đương doanh thu khoản 5.000.000.000 đồng/năm.
+ Địa điểm thực hiện dự án: Lô 52 - 8 Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Diện tích mặt đất sử dụng: 515 m2.
+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.728.500.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm hai mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng);
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Khởi công xây dựng:                       Quý I năm 2020;
- Hoàn thành đi vào hoạt động:                  Quý IV năm 2020.
1.6. Dự án đầu tư “Văn phòng làm việc và kinh doanh nông sản” của Công ty TNHH MTV Thanh Vân Lệ Thanh (Quyết định chủ trương đầu tư số 205/QĐ-BQLKKT ngày 20/9/2019)
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: Xây dựng văn phòng làm việc và khu kinh doanh nông sản tại Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
+ Quy mô dự án: Quy mô mua bán nông sản: Khoản 350 tấn/năm, tương đương doanh thu khoản 4.630.000.000 đồng/năm.
+ Địa điểm thực hiện dự án: Lô 26 - 8 Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Diện tích mặt đất sử dụng: 500 m2.
+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 4.008.000.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm lẻ tám triệu đồng);
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Khởi công xây dựng:                       Quý I năm 2020;
- Hoàn thành đi vào hoạt động:                  Quý IV năm 2020.
2. Quyết định chấm dứt hoạt động 02 dự án đầu tư với vốn đầu tư 342,9 tỷ đồng, cụ thể:
2.1. Dự án "Văn phòng làm việc, bãi đậu xe nội bộ và khu kinh doanh dịch vụ" của Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2347810856, chứng nhận lần đầu ngày 18/10/2016).
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
+ Quy mô dự án: Nhà làm việc hai tầng 219 m2, nhà Cà phê một tầng 1.119 m2, Khu kinh doanh dịch vụ 1.220 m2, Nhà nghỉ giữa ca: 229 m2, đường nội bộ diện tích xây dựng 3.339,1 m2, Đất cây xanh, cổng tường rào diện tích 1.129,7m2, Trạm cân, Đài nước, Bể phòng cháy chữa cháy diện tích 196m2.
 + Địa điểm thực hiện dự án: Lô 36 Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Diện tích mặt đất sử dụng: 11.297 m2.
+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 41.982.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu đồng).
+ Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công: Tháng 11/2016;
- Mua sắm thiết bị: Quý IV/2016;
- Hoàn thành đi vào hoạt động: Tháng 12/2017.
2.2. Dự án "Nhà máy sản xuất dầu thực vật Thủy Cường VTC" của Công ty Cổ phần Thủy Cường VTC (Quyết định chủ trương đầu tư số 36/QĐ-BQLKKT ngày 20/3/2018).
Thực hiện với nội dung như sau:
+ Mục tiêu dự án: Sản xuất dầu thực vật từ hạt điều, hạt đậu nành và các sản phẩm phụ từ sản xuất dầu thực vật.
+ Quy mô dự án:
- Sản xuất 4.000 tấn dầu thực vật từ hạt điều/năm;
- Sản xuất 4.500 tấn dầu thực vật từ hạt đậu nành/năm;
- Sản xuất 8.000 tấn dầu công nghiệp từ vỏ hạt điều/năm;
- Sản xuất 15.200 tấn bã điều/năm;
-  Sản xuất 29.925 tấn bã đậu nành/năm;
- Sản xuất 32.000 tấn củi vỏ hạt điều/năm.
 + Địa điểm thực hiện dự án: Lô A4, A5, A6 Khu công nghiệp - Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Diện tích mặt đất sử dụng: 40.592 m2.
+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 300.833.643.000 đồng (bằng chữBa trăm tỷ, tám trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi ba ngàn đồng
+ Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.
+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Xây dựng công trình: tháng 8 năm 2018;
- Dự án hoàn thành đi vào hoạt động: tháng 12 năm 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png