Sổ tay “Kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính - Tập 1”

Ngày đăng: 03/11/2022, 08:42

       Thực hiện nhiệm vụ phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành pháp về xử lý vi phạm hành chính tại Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Tư pháp đã biên soạn và phát hành cuốn Sổ tay “Kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính - Tập 1”. Ban Quản lý Khu kinh tế chuyển tải nội dung để người dân và các doanh nghiệp được biết - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công