Đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất cơ khí chế tạo công nghệ cao” tại Khu công nghiệp Trà Đa

Ngày đăng: 27/04/2022, 16:17

Đồng ý về chủ trương cho Nhà đầu tư lập dự án “Nhà máy sản xuất cơ khí chế tạo công nghệ cao” tại Khu công nghiệp Trà Đa - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công