LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ ngày 20/02/2023 - 26/02/2023)

Ngày đăng: 24/02/2023, 08:24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08
(Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
20/02
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công chức, người lao động Phòng họp Ban Quản lý Chi đoàn chuẩn bị
C
Làm việcThứ ba
21/02
S 08g00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Trưởng ban; đại diện lãnh đạo Công ty Hội trường tầng 3, UBND tỉnh
-Xe 81A 00338
- CtyPTHT chuẩn bị nội dung của BQL
C
Làm việcThứ tư
22/02
S
Tham dự Hội nghị giao ban câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ IX

Trưởng ban; Đại diện Văn phòng, Công ty PTHT.

Xe 81A 00338

Làm việcC
Làm việcThứ năm
23/02
S 07g30 Đi thực địa tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
Đ.c Thưởng-PTB; đại diện các phòng chuyên môn và Công ty.
Khu kinh tế Cửa khẩu Xe 81A 00391
C
Làm việcThứ sáu
24/02
S 07g30 Tham dự Hội nghị giao ban câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ IX

Trưởng ban; Đại diện Văn phòng, Công ty PTHT. Hội trường Khu du lịch Khai long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
C
Làm việcThứ bảy
25/02
S

C

Chủ nhật
26/02
S

C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công