VIRUS CORONA . Rà soát người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 3 và 4 để vận động tiêm chủng vắc xin AstraZeneca

Ngày đăng: 06/01/2023, 10:14

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm phòng Covid-19 mũi 3 và 4 để vận động tiêm chủng vắc xin AstraZeneca.
 
Ngày 5-1, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 34/UBND-KGVX về tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca.
 
Nhân viên Y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: Trần Nguyễn
Nhân viên Y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: Trần Nguyễn
 
Theo đó, thực hiện Công văn số 15/BYT-DP ngày 3-1-2023 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã đến lịch nhưng chưa được tiêm chủng mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng Covid-19, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận tiêm chủng.
 
Đồng thời, lập kế hoạch và triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca ngay khi được phân bổ, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, không để vắc xin hết hạn phải hủy bỏ gây lãng phí.
 
Tại Công văn số 15/BYT-DP, Bộ Y tế cho biết đén nay đã tiếp nhận và phân bổ gần 260 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để triển khai tiêm chủng cho người từ 5 tuổi trở lên. Với sự nỗ lực triển khai của các địa phương, đơn vị, hiện tại tỷ lệ bao phủ mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên trung bình toàn quốc đã đạt trên 80%. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương tỷ lệ này còn thấp. Dự kiến đầu tháng 1-2023, Bộ Y tế sẽ tiếp nhận thêm 1.334.100 liều vắc xin AstraZeneca đẻ tiêm cho người dân theo chỉ định.
 
Nguồn: https://www.baogialai.com.vn/ 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công