LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (TỪ NGÀY 05/9/2022 ĐẾN NGÀY 11/9/2022)

Ngày đăng: 05/09/2022, 08:12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36
(Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/09/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
05/09
S 08g00 Họp giao ban cơ quan LĐ Ban LĐ: các phòng,đơn vị trực thuộc HT Ban QLKKT
C 14g00 Đ.c Hồ Phước Thành -PCT UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước khu vực XII
Chờ giấy mời của tỉnh Phòng họp 3A, UBND tỉnh
14g00 Họp chi bộ cơ quan BT Đảng viên chi bộ HT Ban QLKKT Chi ủy chi bộ
Thứ ba
06/09
S 8g00 Nghe báo tình hình thực hiện các dự án xây dựng cơ bản và các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Trưởng ban
- Văn phòng phối hợp các phòng chuẩn bị tài liệu
- Xe 81A 00338
C 14g00 Làm việc với GĐ CTy TNHH Hồ Tiêu Ngũ Sắc Đ/c Thưởng-P Trưởng Ban Phòng CM có liên quan HT Ban QLKKT
Thứ tư
07/09
S 08g00 Họp Lãnh đạo Ban về công tác điều động công chức Đ/c Trình - Trưởng ban Lãnh đạo ban;
Thư ký: Đ/c Hằng
Phòng họp BQL Văn phòng chuẩn bị nội dung
08h00 mời nghe báo cáo và xin ý kiến tham gia góp ý của cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045
- Lãnh đạo: Công ty, Phòng QHHTTNMT;
- Đơn vị tư vấn;
UBND huyện Đức Cơ;
- UBND xã Ia Dom;
- UBND xã Ia Nan;
- UBND xã Ia Pnôn.
Nhà văn hóa xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Công ty chuẩn bị nội dung; chuẩn bị xe
C 14h00 mời nghe báo cáo và xin ý kiến tham gia góp ý của cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045 Đ/c Thưởng-P Trưởng Ban - Lãnh đạo: Công ty, Phòng QHHTTNMT;
- Đơn vị tư vấn;
- UBND huyện Đức Cơ;
- UBND Thị trấn Chư Ty;
- UBND xã Ia Kla.
Hội trường thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Công ty chuẩn bị nội dung
- Xe 81A 00391
Thứ năm
08/09
S

C 13g30 Giao ban FDI khu vực MT-TN LĐ Cục ĐT nước ngoài- Bộ KHĐT Đ/c Trưởng Ban TT Hội nghị Đam San, 212 Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk - Xe 81A 00338
14g00 Họp Lãnh đạo phòng QHHTTNMT, QLĐT Đ/c Thưởng PTB - Phó bí thư Chi bộ Đ/c Thái - PTB, Lãnh đạo phòng QHHTTNMT, QLĐT, Văn phòng
- Đ/c Trang thư ký
Phòng họp BQLKKT Văn phòng
Thứ sáu
09/09
S 08g00 Hội nghị tập huấn chính sách mới về đầu tư và kinh nghiệm trong hoạt động xúc tiến đầu tư MT-TN năm 2022 ( đến hết ngày 10/9/2022) LĐ Bộ KHĐT Đ/c Trưởng Ban; Đ.c: Vương, Quyết
TT Hội nghị Đam San, 212 Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk - Xe 81A 00338
08g00 Họp BCH cơ quan, tổ chức, đơn vị tự vệ Quý III Ban CHQS TP Pleiku Đ/c Thái - CHT Hội trường BCHQS TP Pleiku - Xe 81A 00391
C

Thứ bảy
10/09
S

C

Chủ nhật
11/09
S

C


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công