LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (TỪ NGÀY 15/8/2022 ĐẾN NGÀY 21/8/2022)

Ngày đăng: 15/08/2022, 10:34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33
(Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 21/08/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
15/08
S
Làm việc
C
Làm việcThứ ba
16/08
S 08h00 Báo cáo đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045 và quy trình xin ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư của 04 xã: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Kla và thị trấn Chư Ty


Đ/c Nguyễn Xuân Thưởng - PTB; Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Đại diện phòng QHHTTNMT; Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng; Viện nghiên cứu thiết kế đô thị - Bộ Xây dựng (đơn vị tư vấn lập quy hoạch)

UBND huyện Đức Cơ - Công ty PTHT KKT phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị.
- Xe 81A 00391
08g00 Làm việc với Công ty Thaco Đ/c Trưởng ban Đ/c Thái-PTB, phòng QLĐT, phòng QHHTTNMT Phòng họp BQLKKT Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung quy trình, phòng QHHTTNMT chuẩn bị nội dung về đấu giá đất, bãi đậu xe...
C
Làm việcThứ tư
17/08
S

C 14g00 Họp chi ủy (bất thường) Đ/c BT chi bộ Các đ/c Chi ủy viên Phòng họp BQLKKT Đ/c Thảo, CUV
Thứ năm
18/08
S 07g300 Dự lễ công bố Thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
Đ/c Trưởng ban HT 23/3 Thị xã An Khê Xe 81A 00338
C 14h00 Dự kiến Họp kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan theo nội dung tại kết luận Thanh tra Chính phủ Đ/c Trưởng ban Lãnh đạo ban; đại diện cấp ủy, Trưởng các đoàn thể; lãnh đạo Văn phòng, đ.c Đa; tập thể, cá nhân kiểm điểm. Phòng họp BQLKKT Văn phòng chuẩn bị
Thứ sáu
19/08
S
Làm việcC 14h00 Dự kiến Họp phân công nhiệm vụ Ban biên tập trang thông tin điện tử và Triển khai kế hoạch khắc phục kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2021 Đ/c Trưởng ban Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng, đơn vị; đ.c Đa Phòng họp BQLKKT Văn phòng chuẩn bị
Thứ bảy
20/08
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý văn bản
C
Văn phòng, văn thư trực xử lý văn bảnChủ nhật
21/08
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý văn bảnC
Văn phòng, văn thư trực xử lý văn bản

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công