cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8/2022

Ngày đăng: 16/08/2022, 10:30

       Ngày 09/8/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 8 với 121 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng sau: Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-34713 trong Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này đang được khai thác rộng rãi trên Internet.
 
       Tháng 6 vừa qua, lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 có tên gọi là “Follina” liên quan đến Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT) đã được các đối tượng tấn công khai thác rộng rãi. Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cũng đã có cảnh báo cho lỗ hổng này tại Công văn số 869/CATTT-NCSC về việc lỗ hổng bảo ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022 phát hành ngày 16/6/2022 cho thấy công cụ Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT) vẫn đang là mục tiêu nhằm đến của nhiều đối tượng tấn công mạng. Các cơ quan, tổ chức cần đặc biệt quan tâm và có phương án khắc phục, xử lý kịp thời nếu bị ảnh hưởng, cụ thể các lỗ hổng sau:
 
      - 04 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21980, CVE-2022-24477, CVE-2022-24516, CVE-2022-30134 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thu thập thông tin và thực hiện leo thang đặc quyền.
      - Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-35804 trong SMB Client and Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa trên phiên bản Windows 11.
      - Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-34715 trong Windows Network File System cho phép đối tượng tấn công chưa xác thực có thể thực thi mã từ xa.
      - Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-35742 trong Microsoft Outlook cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.
 
      Thực hiện khuyến nghị của Cục An toàn thông tin tại Công văn số 1221/CATTT-NCSC ngày 10/8/2022 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8/2022; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8/2022, cụ thể như sau:
 
      1. Kiểm tra, rà soát, xác định máy chủ sử dụng đệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật trên để có phương án xử lý, khắc phục lỗ hổng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời cho các lỗ hổng bảo mật để tránh nguy cơ bị tấn công (Hướng dẫn chi tiết trong Phụ lục đính kèm).
 
      2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.
 
       Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp, triển khai thực hiện./.
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công