v tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày đăng: 04/03/2022, 10:38

          Ngày 05/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, để thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc, thời gian qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công