Tăng cường tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em

Ngày đăng: 28/12/2021, 09:04

Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh Gia lai ban hành công văn số 2137/UBND-NC về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công