Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau kh

Ngày đăng: 22/12/2021, 14:31

NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 
Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai  - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công