Thông báo mời thầu

Ngày đăng: 01/07/2021, 08:30

THÔNG TIN CHI TIẾT

Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20210858626 - 00
Số hiệu KHLCNT 20210858492
Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Tư vấn
Bên mời thầu Công ty phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Tên gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Phân loại Dự án đầu tư phát triển
Tên dự toán mua sắm
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh năm 2021
Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 23/08/2021 12:03 Đến ngày 13/09/2021 08:00
Phát hành E-HSMT Miễn phí
Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày
Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Gia Lai

MỞ THẦU

Thời điểm đóng/mở thầu 13/09/2021 08:00
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu 789.260.000 VND (Bảy trăm tám mươi chín triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công