DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ ĐA, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ LỆ THANH, KHU CÔNG NGHIỆP NAM PLEIKU

Ngày đăng: 24/02/2021, 10:21

(Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020 - 2021)

TT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện dự án

Quy mô dự kiến

Tổng vốn đầu tư dự kiến    (tỷ đồng)

1

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN - KKTCK quốc tế tỉnh Gia Lai

KCN - KKTCK quốc tế Lệ Thanh

210 ha

500

2

Dự án cảng cạn (ICD) hoặc Trung tâm phân phối hàng hóa

KCN Nam Pleiku

10 ha

 

3

Dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

KCN Nam Pleiku

02 - 04 ha

50

KKTCK quốc tế Lệ Thanh

Khu D; 1,86 ha

30

4

Dự án Nhà máy chế biến súc sản

KCN Nam Pleiku

100.000 tấn/năm

600

5

Dự án Nhà máy chế biến cà phê hòa tan và cà phê bột (nguyên liệu đầu vào được sản xuất theo quy trình UTZ, 4C, VietGap)

KKTCK quốc tế Lệ Thanh; KCN Nam Pleiku

 

 

6

Dự án Nhà máy chế biến tiêu hạt và tiêu bột (nguyên liệu đầu vào được sản xuất theo quy trình VietGap)

KKTCK quốc tế Lệ Thanh; KCN Nam Pleiku

 

 

7

Dự án Nhà máy chế biến nước ép trái cây

KCN Nam Pleiku

06 - 08 ha

100

8

Dự án Nhà máy chế biến nông lâm sản, sản phẩm từ nông sản có giá trị gia tăng cao

KCN Nam Pleiku

02 - 04 ha

100

9

Dự án Nhà máy cơ khí chế tạo, cơ khí phục vụ nông nghiệp, vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng

KCN Nam Pleiku

02 - 04 ha

80

10

Dự án Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghệ sinh học

KKTCK quốc tế Lệ Thanh; KCN Nam Pleiku

02 ha

 

11

Dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ cây ăn quả

KCN Trà Đa

 

 

12

Dự án Nhà máy sản xuất đồ gia dụng từ nhựa

Các KCN trên địa bàn tỉnh

 

 

13

Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung, gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt

KKTCK quốc tế Lệ Thanh; KCN Nam Pleiku

20 triệu viên/năm

 

14

Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ mủ cao su

KCN Nam Pleiku

01 ha

1.000 tấn SP/năm

10

15

Dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm sau đường (nước ngọt, bánh kẹo…)

KCN Nam Pleiku

03 ha

30

16

Dự án Khu dịch vụ - du lịch, khách sạn cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Huyện Đức Cơ

10 ha

120

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công