Cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 (đến 04/7/2021)

Ngày đăng: 06/07/2021, 16:36

        Thực hiện Công văn số 153/CV-BCĐ ngày 04/7/2021, Công văn số 151/CV-BCĐ ngày 03/7/2021 và Công văn số 148/CV-BCĐ ngày 02/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (Có danh sách kèm theo) tuyên truyền đến người lao động trong doanh nghiệp mình để biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định. Các nội dung hướng dẫn cách ly tiếp tục thực hiện theo Công văn số 76/CV-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh.
         Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Công văn  538/BQLKKT-QLDN ngày 06/7/2021 Click để xem chi tiết
Danh sách địa phương có dịch đến ngày 04/7/2021 Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công