Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Ngày đăng: 29/06/2021, 16:00


 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công