GIỚI THIỆU > Hộp thư điện tử

DANH MỤC HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
1.Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế:
STT    Họ và tên Chức vụ Số điện thoại    Tài khoản
1 Phạm Văn Binh  Trưởng ban     0913281266      binhpv.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Đăng Khoa   Phó trưởng ban   0945.252.999   Khoand.bqlkkt@gialai.gov.vn
         
2. Văn phòng:
STT    Họ và tên Chức vụ Số điện thoại    Tài khoản
1         
2 Trần Thị Thúy Hằng  Phó CVP 0983.611799    hangttt.bqlkkt@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Đình Vương Kế toán trưởng 0914.138.126  vuongnd.bqlkkt@gialai.gov.vn
4 Võ Thị Vy  Chuyên viên 0983221115    vyvt.bqlkkt@gialai.gov.vn
5 Doãn Thị Diệu Linh   Chuyên viên   0976.190586    linhdtd.bqlkkt@gialai.gov.vn
6 Lê Tiến Hải Chuyên viên 0908155755 hailt.bqlkkt@gialai.gov.vn
7 Lê Thị Lệ   Văn Thư  0164.4500018    lelt.bqlkkt@gialai.gov.vn
 
  
3. Phòng Quản lý Doanh nghiệp: 
STT    Họ và tên Chức vụ Số điện thoại    Tài khoản
1 Huỳnh tấn Mạnh   Trưởng phòng   0919130506    manhht.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Hùng Phó trưởng phòng 0914.171113
 
 hungnx.bqlkkt@gialai.gov.vn
  Nguyễn Thụy Nhật Hà Chuyên viên    
4. Phòng Quản lý Đầu tư :
STT    Họ và tên Chức vụ Số điện thoại    Tài khoản
1 Nguyễn Thị Dạ Thảo   Trưởng phòng   0982.424040    thaontd.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Lê Văn Thông   Chuyên viên  0905.920668    thonglv.bqlkkt@gialai.gov.vn
3 Đoàn Thị Tuyết Mai  Chuyên viên  0905.920668  maidtt.bqlkkt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Lê Hải Đăng  Chuyên viên    dangnlh.bqlkkt@gialai.gov.vn
5. Phòng Quy Họach, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường:
STT    Họ và tên Chức vụ Số điện thoại    Tài khoản
1 Trần Quang Thái   Trưởng phòng  0905.705070    thaitq.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Phan Trọng Nghiệp  Phó trưởng phòng 0902.334005  nghieppt.bqlkkt@gialai.gov.vn
3 Phạm Nhật Nam Phó trưởng phòng 0905.246009 nampn.bqlkkt@gialai.gov.vn
4 Huỳnh Văn Dọng Chuyên viên 0919.133108    donghv.bqlkkt@gialai.gov.vn
5 Trần Thị Bích Ngọc   Chuyên viên      ngocttb.bqlkkt@gialai.gov.vn
       
 
6 Nguyễn Thị Thùy Trang   Chuyên viên 0935.834898   trangntt.bqlkkt@gialai.gov.vn
6. Đại diện BQL tại KKT cửa khẩu Lệ Thanh:
STT    Họ và tên Chức vụ Số điện thoại    Tài khoản
1 Huỳnh Ngọc Khánh Phó Trưởng Đại diện  0905.883779  khanhhn.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Hoàng Đăng Hiệp Phó Trưởng Đại diện  0914.450726 hiephd.bqlkkt@gialai.gov.vn
7. Công ty Phát triển hạ tầng KKT tỉnh:
STT    Họ và tên Chức vụ Số điện thoại    Tài khoản
1 Trần Xuân Thắng  Phó Giám đốc  0944097339 thangtx.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Tự Quyết Phó Giám đốc   0914.070356 Quyetnt.bqlkkt19@gialai.gov.vn 
 

Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png