GIỚI THIỆU > Hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

       - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quản lý, tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các Khu công nghiệp (sau đây viết tắt là KKT cửa khẩu và các KCN) trên địa bàn theo quy định của Pháp luật.
       - Ban quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức bộ máy, chương trình, kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành liên quan. Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong công tác quản lý KKT cửa khẩu và các KCN.


 
Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png