GIỚI THIỆU

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai

1. Thông tin liên hệ:
            Đia chỉ : 50 Phan Bội châu - TP. Pleiku - Gia Lai
            Điện thoại: 059 3876838
            Fax: 059 3821350
            Email:
            Website:
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
           Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 
Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
3. Cơ cấu tổ chức:
            Trưởng Ban:  Phạm Văn Binh
            Phó Trưởng Ban:
               - 
Nguyễn Đăng Khoa
               - Văn Xuân Sơn
            Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:
               - Văn phòng;           

               - Phòng Quản lý đầu tư;
               - Phòng Quy hoach, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường;
               - Phòng Quản lý doanh nghiệp;

               - Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
            Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
               - Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế;

               
Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png