Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 530/BQLKKT-QLDN

Số văn bản 530/BQLKKT-QLDN
Trích Yếu V/v tăng cường phòng chống lây nhiễm SAR-CoV-2; Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" và cập nhật danh sách địa phương có liên quan đến dịch Covid-19
Ngày Ban Hành 02/07/2021
Ngày Hiệu Lực 02/07/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công