Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 446/BQLKKT-QHHTTNMT

Số văn bản 446/BQLKKT-QHHTTNMT
Trích Yếu V/v thẩm định dự thảo bãi bỏ Quyết định số 04/2017/QĐ UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bồi thường giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Trà Đa (lần 2).
Ngày Ban Hành 27/05/2024
Ngày Hiệu Lực 27/05/2024
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Nguyễn Như Trình
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công