Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 917/BQLKKT-QLDN

Số văn bản 917/BQLKKT-QLDN
Trích Yếu V/v triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ can thiệp lao động trẻ em
Ngày Ban Hành 14/10/2022
Ngày Hiệu Lực 14/10/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công