Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 756/KH-UBND

Số văn bản 756/KH-UBND
Trích Yếu Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm2021 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thƣơng mại giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025
Ngày Ban Hành 18/04/2022
Ngày Hiệu Lực 18/04/2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Gia Lai
Thể loại văn bản Kế hoạch
Người Ký Đỗ Tiến Đông
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công