Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 01/2022/TT-BTP

Số văn bản 01/2022/TT-BTP
Trích Yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Ngày Ban Hành 01/04/2022
Ngày Hiệu Lực 18/02/2022
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Thể loại văn bản Thông tư
Người Ký Nguyễn Khánh Ngọc
File đính kèm   01-tt-btp.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công